Mali rječnik zaštite osobnih podataka

Što su osobni podaci?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Što je obrada osobnih podataka?

Svaki postupak  koji se obavlja na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka poput prikupljanja, organizacije, strukturiranja, pohrane, prilagodbe ili izmjene, obavljanja uvida, uporaba, ograničavanja, brisanja i uništavanja  itd.

Što je povreda osobnih podataka?

Kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

Tko je tko u zaštiti osobnih podataka?

  • Tko je ispitanik?

Fizička osoba čiji se podatci obrađuju.

  • Tko je voditelj obrade?

Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

  • Tko je izvršitelj obrade?

Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade